Hướng dẫn cài Adobe Flash Player vào máy tính

Bước 1: Nhấp chuột vào Flashplayer ở dưới video bài giảng để bắt đầu cài đặt.

Bước 2: Sau khi click vào Flashplayer sẽ hiện ra một tab mới, bỏ dấu þ ở hai ô giữa tab và nhấp chuột vào dòng chữ Installer maintenant ở góc phải màn hình.

Bước 3: Tiếp tục nhấp chuột vào Giữ ở dưới cùng của màn hình.

(Nếu không sử dụng phần mềm diệt virut thì bạn có thể bỏ qua bước này.)

Bước 4: Nhấp chuột vào dòng flashplayer25pp_xa_install.exe ở dưới cùng của màn hình.

Bước 5: Click vào Run để cài đặt Adobe Flash Player.

Bước 6: Nhấp chuột vào Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 6: Đóng trình duyệt Chrome và nhấp chuột vào Continue để tiếp tục cài Adobe Flash Player vào máy tính.

Bước 6: Click vào Finish để hoàn thành cài đặt Adobe Flash Player.