Bài giảng: Các kiểu câu chia theo mục đích nói:
Câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến
(Bài học kiến thức cơ bản)

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Các kiểu câu chia theo mục đích nói:
Câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến
(Bài học kiến thức cơ bản)

Thời gian làm bài: 15 phút