Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Đồ chơi - trò chơi

Thời gian làm bài: 15 phút