Bài giảng: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
(Bài học kiến thức cơ bản)

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Dùng câu hỏi vào mục đích khác
(Bài học kiến thức cơ bản)

Thời gian làm bài: 15 phút