Bài giảng: Kiểu câu đảo ngữ
(Bài học kiến thức nâng cao)

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Kiểu câu đảo ngữ
(Bài học kiến thức nâng cao)

Thời gian làm bài: 15 phút