Bài giảng: Ông Trạng thả diều

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Ông Trạng thả diều

Thời gian làm bài: 15 phút