Bài giảng: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

Thời gian làm bài: 15 phút