Bài giảng: Chú Đất Nung

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Chú Đất Nung

Thời gian làm bài: 15 phút