Bài giảng: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)

Thời gian làm bài: 15 phút