Bài giảng: Thư thăm bạn

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Thư thăm bạn

Thời gian làm bài: 15 phút