Bài giảng: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Thời gian làm bài: 15 phút