Bài giảng: Điều ước của vua Mi-dát

Bạn cần phải đăng nhập để học nội dung này

Để xem được video này bạn cần phải cài Flashplayer!!!.
Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

Bài tập - Điều ước của vua Mi-dát

Thời gian làm bài: 15 phút